Điều kiện và Điều khoản sử dụng website

Trang web www.upinns.com này (“Trang web”) và ứng dụng điện thoại (“Ứng dụng”) thuộc sở hữu và vận hành bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Dịch Vụ UP (thương hiệu “UP Inns”), là công ty vận hành theo luật Việt Nam và có giấy phép kinh doanh số. 0313612716, cho phép người dùng Trang web liên kết với một bên thứ ba độc lập là chủ khách sạn (“Đối tác phân phối”) đã đăng cho thuê các cơ sở lưu trú/khách sạn/nhà nghỉ của họ tại Trang web/Ứng dụng này (“Dịch vụ”).

Việc sử dụng Trang web/Ứng dụng này xác nhận rằng Bạn đã đọc các Điều kiện và Điều khoản này và đồng ý tuân thủ và chấp thuận các ràng buộc về mặt pháp lý đối với các điều này. Các Điều kiện và Điều khoản này cho phép Bạn đăng nhập và sử dụng Trang web/Ứng dụng và các Dịch vụ này. Nếu Bạn không đồng ý với các Điều kiện và Điều khoản này, Bạn không nên tiếp tục sử dụng Trang web/Ứng dụng và các Dịch vụ này. Bằng việc sử dụng Trang web/Ứng dụng Bạn đã xác nhận và đồng ý rằng UP Inns không phải là chủ khách sạn/nhà nghỉ và không có bất kỳ kiểm soát nào đối với cách hành xử hoặc thái độ của Đối tác Phân phối hoặc là chất lượng, sự phù hợp của dịch vụ mà Đối tác Phân phối cung cấp. UP Inns giải trách khỏi tất cả các trách nhiệm liên quan đến những vấn đề này.

1. Tính hợp lệ của thành viên

Miễn phí đăng ký làm Thành viên của Trang web/Ứng dụng.

Nếu Bạn không đồng ý với các Điều kiện Sử dụng trên tổng thể, Bạn có thể dừng sử dụng Trang web/Ứng dụng này và nên thoát khỏi/đăng xuất nó ngay lập tức. Việc sử dụng Trang web/Ứng dụng được hiểu rằng Bạn đã đồng ý với toàn bộ Điều khoản Sử dụng. Bạn nhận ra, nhận thức và đồng ý rằng hợp đồng cung cấp dịch vụ với UP tuân thủ riêng theo luật Việt Nam và theo thẩm quyền của tòa án TP.HCM và loại trừ các tòa án khác.

Cam kết rằng Bạn phải ít nhất từ mười tám (18) tuổi trở lên và có khả năng đăng nhập, thực hiện và tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này và Bạn đồng ý với những ràng buộc pháp lý của các Điều khoản Sử dụng này. Các cá nhân dưới mười tám (18) tuổi có thể sử dụng, lướt Trang web/Ứng dụng chỉ khi có sự hướng dẫn và giám sát của cha mẹ và/hoặc người giám hộ theo luật pháp bằng tài khoản đăng ký của Cha mẹ và/hoặc Người giám hộ theo luật pháp.  

Người dùng nhận biết và đồng ý rằng Trang web/Ứng dụng này chỉ dành cho các cá nhân được chứng nhận đủ tuổi trưởng thành (tối thiểu là mười tám (18) tuổi) để bị ràng buộc về hợp đồng theo luật Việt Nam. UP Inns có quyền không cho phép Người dùng đăng nhập hoặc từ chối việc đăng nhập của Người dùng vào Trang web/Ứng dụng này nếu phát hiện ra Người dùng dưới mười tám (18) tuổi. Ngoài ra, UP Inns có quyền tự do từ chối cung cấp hoặc chấm dứt việc đăng nhập với bất kỳ cá nhân nào mà có thể hoặc không cần phải thông báo.

UP Inns cung cấp Dịch vụ trên Trang web/Ứng dụng khi Người dùng đã hoàn toàn hiểu rõ về các Điều khoản Sử dụng Trang web/Ứng dụng này. Khi đăng nhập, xem hoặc sử dụng Trang web/Ứng dụng này, Bạn nhận biết, xác nhận và cam kết với UP Inns rằng Bạn đã đọc và hiểu rõ Điều khoản Sử dụng này và chấp nhận nó như là một thỏa thuận với tính chất là một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý đã được Bạn ký xác nhận. Thỏa thuận này có hiệu lực ngay khi Bạn đăng nhập, xem và sử dụng Trang web/Ứng dụng này. Bạn nên thường xuyên kiểm tra các thay đổi và cập nhật đối với Điều khoản Sử dụng này. UP Inns có quyền bổ sung hoặc thay đổi hoặc cập nhật Điều khoản Sử dụng này vào bất kỳ lúc nào. Việc Bạn sử dụng Trang web/Ứng dụng này và bất kỳ thay đổi nào của Điều kiện Sử dụng được xem như là Bạn đã chấp nhận Điều kiện sử dụng và các ràng buộc pháp lý của các thay đổi này. Trang web/Ứng dụng này  không có trách nhiệm thông báo với Bạn, dù Bạn có đăng ký hay không, về bất kỳ thay đổi nào đối với Điều kiện Sử dụng này. Việc Bạn đăng nhập vào Trang web/Ứng dụng này để mua Dịch vụ hoặc chỉ để tìm kiếm dịch vụ phải tuân theo phiên bản mới nhất về Điều kiện sử dụng này tại thời điểm sử dụng.

2. Trang web / ứng dụng 

Trang web/Ứng dụng này là môi trường thương mại trực tuyến nơi mà Người dùng có thể gặp nhau và trao đổi với Đối tác Phân phối về các giao dịch của mình. Đối tác phân phối cung cấp danh sách buồng phòng của các khách sạn/ nhà nghỉ hoặc phòng trọ (“Nơi lưu trú”) của họ trên Trang web/Ứng dụng này và Người dùng đặt Nơi lưu trú theo giá đã được các Đối tác Phân phối ấn định trên Trang web/Ứng dụng này. UP Inns đã nêu rõ ở đây và Người dùng hiểu và đồng ý rằng UP Inns  không phải là chủ của các Nơi lưu trú và sẽ không có trách nhiệm với bất kỳ dịch vụ nào hoặc việc thiếu sót các dịch vụ tại các Nơi lưu trú mà Người dùng đã đặt. Các bên cũng hiểu rõ rằng UP Inns và Đối tác Phân Phối là các tổ chức độc lập và riêng biệt và UP Inns không phải là đại diện hoặc đại lý của Đối tác Phân phối. Khi tham gia đặt phòng tại các Nơi lưu trú được đăng ở đây nghĩa là Người dùng đang tham gia vào hợp đồng thương mại được đưa ra và đồng thuận chỉ giữa Đối tác Phân phối và Người dùng.

UP Inns sẽ không có trách nhiệm và sẽ không bị yêu cầu bồi thường hoặc giải quyết bất kỳ tranh chấp hoặc bất đồng nào giữa Người dùng và Đối tác phân phối.  Và UP Inns sẽ không được xem là một bên nào trong các tranh chấp giữa Người dùng và Đối tác Phân phối.

3. Đặt phòng dịch vụ

Quy trình đặt phòng Dịch vụ từ Trang web/Ứng dụng này có thể yêu cầu Bạn kê khai các thông tin bảo mật bao gồm số thẻ Tín dụng, vvv. Để ngăn chặn khả năng xâm nhập trái phép lấy các thông tin bảo mật này của Bạn như tên, địa chỉ,… Bạn không nên sử dụng/đăng nhập Trang web này từ các máy tính, đường truyền, điện thoại di động hoặc các địa điểm và các dịch vụ kết nối internet với máy tính lạ, không bảo mật.

Dựa trên các kê khai, xác nhận và các thông tin và nghĩa vụ mà Người dùng đã thực hiện, tuân theo các Điều kiện sử dụng và việc tin rằng các việc này được thực hiện một cách trung thực và đáng tin cậy, UP Inns đồng ý cung cấp Dịch vụ cho Người dùng theo Điều kiện sử dụng đã nêu ở đây. Cụ thể là Người dùng đồng ý, hứa, kê khai, xác nhận, giao ước, thực hiện và cam kết với UP Inns rằng:  

(a)    Người dùng không phạm luật hoặc phải bất kỳ lỗi nào ngăn cản UP Inns: (i) tiến hành hợp đồng hợp pháp theo quy định pháp luật; và (ii) thực hiện các thanh toán hợp pháp đối với UP Inns đối với các Dịch vụ mà Người dùng đã đặt.

(b)    Trong trường hợp phát hiện bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào trong tài khoản của Người dùng UP Inns có quyền hủy bỏ tất cả các đơn đặt hành đang xử lý và trong tương lai do sự cố như vậy gây ra mà không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với Người dùng.

(c)    Trong khi thực hiện giao dịch bằng thẻ tín dụng, Người dùng phải sử dụng thẻ tín dụng mà mình sở hữu hoặc có đầy đủ quyền và được ủy quyền hợp pháp còn hiệu lực để sử dụng nó khi thanh toán cho UP Inns. UP Inns sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thẻ tính dụng giả. Người dùng phải có trách nhiệm đối với các thẻ tính dụng giả này và nhiệm vụ chứng minh không phải thẻ giả thuộc về Người dùng.

(d)    Người dùng phải luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặc tất cả các quy trình thanh toán và Điều kiện Sử dụng khi dùng Trang web/Ứng dụng này.

(e)    Việc sử dụng Dịch vụ này có nghĩa là Bạn đã hoàn toàn đồng ý với các mô tả, diện mạo, thiết kế của Nơi lưu trú cũng như mức giá của các Nơi lưu trú này được đăng tại Trang web/Ứng dụng của UP Inns.

Người dùng nhận biết và đồng ý rằng chỉ có UP inns được phép đăng tải tất cả các Dịch vụ tại Trang web/Ứng dụng này.

4. Sử dụng trang web/ ứng dụng

Người dùng nhận biết, đồng ý, xác nhận rằng các dữ liệu đăng ký, thông tin/dữ liệu mà Người dùng cung cấp hoặc đưa lên Trang web/Ứng dụng này: (a) sẽ không phải là thông tin giả, không chính xác, gây hiểu nhầm hoặc không hoàn chỉnh; hoặc (b) không gian dối hoặc tham gia sử dụng các thẻ tính dụng giả hoặc bị đánh cắp; hoặc (c) sẽ không  vi phạm sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc bản quyền hoặc quyền bảo mật của bên thứ ba; hoặc (d) không được nói xấu, bôi nhọ, đe dọa bất hợp pháp hoặc quấy rối bất hợp pháp; hoặc  (f) sẽ không chứa bất kỳ loại virus, phần mềm ác tính trojan, worm (sâu), bom hẹn giờ, cancelbots, easter eggs hoặc lập trình máy tính khác hoặc các tập tin thực thi mà có thể gây tổn hại, can thiệp một cách bất lợi, ngăn chặn hoặc chiếm đoạt lén lút bất cứ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin cá nhân của bất kỳ người nào; hoặc (g) sẽ không tạo trách nhiệm cho UP Inns hoặc làm cho UP Inns mất (một phần hoặc tất cả) các dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ internet cho UP Inns hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác. Nếu Người dùng làm trái với những điều nói trên hoặc UP Inns có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng Người dùng đã vi phạm các điều trên, UP Inns có quyền từ chối hoặc chấm dứt quyền truy cập của Người dùng vào Trang web/ Ứng dụng này và từ chối chấp nhận yêu cầu của Người dùng.

Người dùng ở đây phải tự chịu rủi ro của việc đặt phòng hoặc sử dụng hoặc dựa trên các thông tin liên quan đến các Dịch vụ có sẵn trên Trang web/ Ứng dụng này. UP Inns không quảng bá cho bất kỳ Nơi lưu trú nào đăng trên Trang web/ Ứng dụng này. Đó là trách nhiệm của Người dùng để tự kiểm tra các chi tiết của các Nơi lưu trú được liệt kê trên Trang web/ Ứng dụng này. 

UP Inns đã cố gắng để cung cấp các thông tin một cách chính xác nhất, cập nhật nhất trên Trang web/Ứng dụng này. Tuy nhiên, các thông tin, tài liệu, Dịch vụ có sẵn trên Trang web/ Ứng dụng này có thể vô tình bao gồm sự thiếu chính xác, lỗi đánh máy, hoặc thông tin chưa được cập nhật. UP Inns không chịu trách nhiệm và không bị ràng buộc về các lỗi đánh máy hoặc lỗi về giá cả trên Trang web/ Ứng dụng này. UP Inns có  quyền từ chối hoặc hủy bỏ đơn đặt phòng bất cứ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở những đơn đặt phòng sau đây có giá không chính xác hoặc mô tả sản phẩm, đơn đặt phòng mà UP Inns tin Người dùng đã vi phạm pháp luật hoặc Điều khoản Sử dụng đang áp dụng, các đơn đặt phòng mà UP Inns tin là gây hại cho UP Inns hoặc đơn đặt phòng mà UP Inns tin rằng có gian lận hoặc dựa vào việc sử dụng/hoàn tất các thông tin bất hợp pháp, gian lận hoặc lừa đảo hoặc dựa trên thông tin sai lệch.UP Inns không cam kết cũng không giới thiệu về chất lượng, độ chính xác hoặc hoàn thiện của dữ liệu, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ. Rõ ràng UP Inns không chịu bất kỳ bảo đảm và điều kiện dù rõ ràng hay ngụ ý về tính chính xác, đầy đủ, đúng đắn, phù hợp, độ tin cậy, tính sẵn có, kịp thời, chất lượng, tính liên tục, hiệu quả, không phạm lỗi hoặc không bị gián đoạn về hoạt động/chức năng, phù hợp cho một mục đích cụ thể, tính thiết thực, không vi phạm, thiếu virus hoặc các thành phần gây hại khác của họ. 

UP Inns sẽ không chịu trách nhiệm về việc chậm trễ hoặc không có khả năng sử dụng Trang web/Ứng dụng này hoặc các chức năng liên quan, việc cung cấp hoặc không cung cấp các chức năng, hoặc về bất kỳ thông tin, phần mềm, Dịch vụ, chức năng và đồ họa có liên quan có được thông qua Trang web/Ứng dụng này, hoặc phát sinh từ việc sử dụng Trang web/Ứng dụng, cho dù có dựa trên hợp đồng, hành động sai lầm, sơ suất, trách nhiệm nghiêm túc hay không. Hơn nữa, UP Inns sẽ không chịu trách nhiệm cho việc không có Trang web/Ứng dụng này trong các thời gian bảo dưỡng định kỳ hoặc hệ thống bị treo ngoài ý muốn không cho phép truy cập vào Trang web/Ứng dụng này có thể do lỗi kỹ thuật hoặc do bất kỳ lý do nào ngoài tầm kiểm soát của UP Inns. Người dùng hiểu và đồng ý rằng bất kỳ tài liệu hoặc dữ liệu tải về hoặc có được thông qua Trang web/Ứng dụng hoàn toàn do họ tự quyết định và rủi ro thuộc về họ và họ sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào cho hệ thống máy tính hoặc mất dữ liệu của họ từ việc tải xuống các tài liệu hoặc dữ liệu đó. UP Inns không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào, đối với bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho Người dùng.

5. Tài khoản và đăng ký

UP Inns cung cấp Dịch vụ cho Bạn thông qua Trang web/Ứng dụng chỉ khi Bạn đã cung cấp UP Inns thông tin Người dùng nhất định theo yêu cầu và tạo ra một tài khoản ("Tài khoản") thông qua UP Inns có mã người dùng và mật khẩu hoặc các mã đăng nhập người dùng và mật khẩu (gọi chung là "Thông tin Tài khoản"). Trang web/Ứng dụng đòi hỏi Bạn phải đăng ký làm thành viên là Người dùng bằng cách tạo ra một tài khoản để sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Trang web/Ứng dụng này. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho việc duy trì tính bảo mật của Thông tin Tài khoản này, và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra trong Tài khoản của Bạn. 

Bạn đồng ý (a) thông báo ngay lập tức cho UP Inns về bất kỳ việc sử dụng trái phép Thông tin Tài khoản của mình hoặc bất kỳ vi phạm nào khác về bảo mật, và (b) đảm bảo rằng Bạn thoát/đăng xuất khỏi tài khoản vào cuối mỗi phiên. UP Inns không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do Bạn không tuân thủ quy định này. Bạn có thể chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh cho UP Inns hoặc bất kỳ khách hàng khác hoặc người truy cập vào các Trang web/Ứng dụng do được ủy quyền hoặc không được ủy quyền sử dụng tài khoản của Bạn do việc Bạn không tuân thủ việc giữ gìn thông tin tài khoản của mình một cách an toàn và bảo mật.

UP Inns cũng cho phép giới hạn quyền truy cập vào Trang web/Ứng dụng này cho Người dùng chưa đăng ký. Tại thời điểm đăng ký, Bạn phải đảm bảo rằng các thông tin tài khoản mà Bạn cung cấp trong mẫu đăng ký Trang web/Ứng dụng này là hoàn chỉnh, chính xác và cập nhật. Việc sử dụng thông tin tài khoản của người dùng khác tuyệt đối bị nghiêm cấm.

Khi Bạn sử dụng Trang web/Ứng dụng này, Bạn đồng ý và hiểu rằng Bạn đang liên lạc với UP Inns thông qua hồ sơ lưu trữ điện tử và Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc thông qua hồ sơ lưu trữ điện tử từ UP Inns định kỳ và khi có yêu cầu. UP Inns có thể liên lạc với Bạn bằng email hoặc bằng phương thức giao tiếp khác, bằng điện tử hoặc ngược lại. Bạn đặc biệt đồng ý rằng UP Inns không chịu trách nhiệm cho việc truy cập trái phép vào hoặc thay đổi giao dịch hoặc các dữ liệu, bất kỳ tài liệu hoặc dữ liệu được gửi hoặc nhận được hoặc không gửi hoặc không nhận được của Bạn.

Hơn nữa, UP Inns sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của Bạn trên hệ thống của mình, nhưng việc truyền dữ liệu bằng các phương tiện Internet không được đảm bảo hoặc không được thực hiện an toàn hoàn toàn. Bằng việc sử dụng Trang web/Ứng dụng này, Bạn đồng ý rằng UP Inns sẽ không chịu trách nhiệm về việc công bố thông tin của Bạn do lỗi trong khi truyền tải hoặc do các hành động trái phép của các bên thứ ba. Không có bất kỳ tranh cãi nào về việc trên, Bạn đồng ý rằng UP Inns sẽ không chịu trách nhiệm đối với "các cuộc tấn công lừa đảo” nhắm vào Bạn. Người dùng đồng ý sẽ không sử dụng/truy cập Trang web/Ứng dụng này từ các máy tính, đường truyền truyền thông và điện thoại di động không bảo đảm. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối những “cookie” khi Bạn truy cập vào Trang web/Ứng dụng của UP Inns. Đây là trách nhiệm của Người dùng về thiết lập trình duyệt của mình để cảnh báo cho anh ta biết nên chấp nhận hoặc từ chối “cookie”. 

Người dùng đồng ý, thừa nhận và khẳng định rằng trước khi thực hiện bất kỳ lệnh đặt phòng nào, Người dùng sẽ kiểm tra các mô tả Dịch vụ và giá cả một cách cẩn thận và bằng cách đặt một Dịch vụ, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng và điều kiện bán hàng bao gồm như trong mô tả của các Dịch vụ. Bạn sẽ chỉ hoàn tất lệnh sau khi hoàn toàn hài lòng với giá cả, mô tả, hình dáng như đã được hiển thị trên Trang web/Ứng dụng của UP Inns.

UP Inns sẽ không chịu trách nhiệm khi việc thực hiện các dịch vụ không đạt yêu cầu hoặc bị trì hoãn hoặc thiệt hại hoặc chậm trễ do hành động hoặc thiếu sót của Đối tác Phân phối.

UP Inns có quyền thực hiện, theo quyết định của mình, bất kỳ sửa đổi hoặc thay đổi nào trên Trang web/Ứng dụng này hoặc các thông tin, danh sách phòng và dịch vụ được mô tả trên trên Trang web/Ứng dụng này bất cứ lúc nào.  Những sửa đổi hoặc thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi đang thực hiện.

6. Thanh toán và phí sử dụng

Người dùng đồng ý và hiểu rằng anh ấy sẽ phải trả phí sử dụng như đã đề cập trên Trang web/Ứng dụng này đối với các Nơi lưu trú được quan tâm thông qua các phương thức thanh toán được cung cấp trên Trang web/Ứng dụng này mà việc đăt phòng theo yêu cầu của Người dùng sẽ được xác nhận. Khi việc đặt phòng đã được xác nhận, UP Inns sẽ ghi nợ lệ phí sử dụng từ các phương thức thanh toán mà Người dùng lựa chọn. Người dùng đồng ý và thừa nhận rằng các thủ tục thanh toán có thể kêu gọi và yêu cầu xác minh bổ sung hoặc các thông tin từ Người dùng và Người dùng cam kết cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và đúng đắn.

UP Inns sử dụng các nhà cung cấp thanh toán bên thứ ba để nhận thanh toán từ tài khoản Người dùng. UP Inns không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ hoặc thực hiện giao dịch có sai sót hoặc hủy đặt phòng do các vấn đề thanh toán. UP Inns nỗ lực hết sức để làm việc với các nhà cung cấp thanh toán bên thứ ba, nhưng không kiểm soát hệ thống, quy trình, công nghệ và công việc của họ, do đó không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào ở giai đoạn cuối của các nhà cung cấp thanh toán.

7. Luật áp dụng

Người dùng và UP Inns phải tuân thủ tất cả các luật áp dụng đối với họ tương ứng cho việc sử dụng phương tiện thanh toán và Trang web/Ứng dụng này.

8. Cam kết

Dịch vụ do UP Inns cung cấp trên một cơ sở "như là" không có bảo hành bất kỳ loại nào, thể hiện hay ngụ ý, theo luật định hoặc không, bao gồm cả các bảo đảm ngụ ý về tiêu đề, không vi phạm, bán hàng hoặc phù hợp cho một mục đích cụ thể. Nếu không có giới hạn nêu trên, UP Inns không bảo đảm rằng: (i) các Trang web/Ứng dụng hoặc Dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của Bạn hoặc việc sử dụng Trang web/Ứng dụng của Bạn hoặc sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi; (Ii) các kết quả có thể thu được từ việc sử dụng các Trang web/Ứng dụng hoặc Dịch vụ sẽ có hiệu quả, chính xác và đáng tin cậy; (Iii) chất lượng của Trang web/Ứng dụng này, hoặc Dịch vụ sẽ đáp ứng mong đợi của Bạn; hoặc (iv) bất kỳ lỗi hay khiếm khuyết trong Trang web/Ứng dụng này hoặc Dịch vụ sẽ được sửa chữa. Không có lời khuyên hoặc thông tin, dù bằng lời nói hoặc bằng văn bản, mà Bạn lấy từ UP Inns hoặc thông qua hoặc từ việc sử dụng Trang web/Ứng dụng này sẽ tạo bất kỳ cam kết nào không quy định rõ ràng trong các Điều khoản Sử dụng.

UP Inns không chịu trách nhiệm đối với Người dùng cho bất kỳ sự gián đoạn hoặc chậm trễ, để truy cập website / ứng dụng không kể đến nguyên nhân này.

9. Bồi thường

Không ảnh hưởng đến và thêm vào bất kỳ biện pháp khác, phù điêu hoặc nguồn lực hợp pháp nào có sẵn ở UP Inns hoặc bất kỳ luật áp dụng hoặc luật nào khác, Người dùng đồng ý bồi thường, bảo vệ cho UP Inns vô hại bao gồm nhưng không giới hạn ở chi nhánh, đại lý và nhân viên của mình và chống lại bất kỳ và tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, các khiếu nại, yêu cầu, chi phí và phí tổn (bao gồm cả chi phí pháp lý và giải ngân có liên quan và phí lãi suất được hưởng) mà UP Inns yêu cầu và gánh chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc lạm dụng của Bạn trên Trang web này, bất kỳ sự vi phạm nào của Bạn đối với các điều khoản và điều kiện, hay bất kỳ sự vi phạm của việc đại diện, bảo hành và các giao ước mà Bạn thực hiện ở đây.

10. Giới hạn và trách nhiệm

UP Inns không chịu trách nhiệm cho bất kỳ loại thiệt hại nào bao gồm nhưng không giới hạn đối với thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt, làm gương và hậu quả, thiệt hại về mất khả năng sử dụng, mất dữ liệu hay lợi nhuận, hoặc các thiệt hại vô hình khác, có thể phát sinh từ việc sử dụng Trang web/Ứng dụng  này hoặc bất kỳ thông tin, phần mềm, dịch vụ và đồ họa có liên quan bên đến Trang web/Ứng dụng này hoặc bất kỳ các Dịch vụ được cung cấp, không kể những thiệt hại này được dựa trên hợp đồng, sai lầm, sơ suất, trách nhiệm nặng hay không, và thậm chí khi UP Inns đã được thông báo về khả năng thiệt hại.

TRÁI VỚI BẤT KỲ ĐIỀU GÌ GHI TRONG HỢP ĐỒNG NÀY HOẶC Ở NƠI NÀO KHÁC, TRÁCH NHIỆM TOÀN BỘ CỦA UP INNA ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG CHO BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO PHÁT SINH NGOÀI VIỆC MUA/TRÌNH DUYỆT TRANG WEB/ỨNG DỤNG SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG SỐ TIỀN TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI GIÁ ĐƯỢC TRẢ CHO CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ DẪN ĐẾN KHIẾU NẠI ĐÓ.

11. Sở hữu trí tuệ

Người dùng đồng ý rằng bất kỳ thông tin phản hồi, bình luận, ý kiến, đề nghị, thông tin, hoặc bất kỳ nội dung nào khác mà Người dùng cung cấp cho UP Inns hoặc Trang web/Ứng dụng này (bao gồm cả tên Bạn gửi với bất kỳ nội dung nào) sẽ được coi là bao gồm tiền bản quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, không độc quyền và giấy phép cho UP Inns để áp dụng, xuất bản, tái sản xuất, phổ biến, truyền, phân phối, sao chép, sử dụng, tạo ra các sản phẩm minh họa, hiển thị trên toàn thế giới, hay hành động về nội dung như vậy - mà không có sự chấp thuận hoặc xem xét bổ sung -trong bất kỳ hình thức, phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này cho cả thời hạn của bất kỳ quyền nào có thể tồn tại trong nội dung đó, và Bạn sẽ từ bỏ bất kỳ khiếu nại nào ngược lại. Người dùng đại diện và cam kết rằng Người dùng sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền liên quan đến nội dung mà anh ấy/cô ấy có thể đóng góp cho Trang web/Ứng dụng này và việc sử dụng nội dung của mình bằng UP Inns sẽ không bị xâm phạm hoặc vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. UP Inns, nhãn hiệu và logo của nó là thương hiệu của Cổ phần Đầu tư Thương Mại Dịch Vụ UP. Bạn hiểu và đồng ý không trưng bày hoặc sử dụng các nhãn hiệu này dưới bất kỳ hình thức nào.

Như một điều kiện trước tiên của việc sử dụng Trang web/Ứng dụng này, Người dùng bảo đảm với UP Inns rằng Người dùng sẽ không sử dụng Trang web/Ứng dụng này cho bất cứ mục đích trái pháp luật, không được phép, hoặc không phù hợp với Điều khoản Sử dụng, và cũng đồng ý rằng cấp phép để sử dụng Trang web/Ứng dụng của UP Inns sẽ chấm dứt ngay khi Người dùng vi phạm cam kết này. UP Inns có quyền, tùy theo quyết định của mình, chặn/chấm dứt quyền truy cập của Người dùng vào Trang web/Ứng dụng này và nội dung của nó bất cứ lúc nào, mà có hoặc cần có thông báo. Tất cả nội dung trên Trang web/Ứng dụng này, bao gồm cả văn bản, đồ họa, hình ảnh và logo, là tài sản của UP Inns hoặc các nhà cung cấp nội dung của UP Inns và được bảo vệ bởi luật pháp và các quy định về bản quyền trong nước và quốc tế. UP Inns có quyền bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình đến mức tối đa theo luật hiện hành.

12. Phạm vi xét xử

Thỏa thuận này, và tất cả các giao dịch nhập vào trên hoặc thông qua Trang web/Ứng dụng này được giải thích, hiểu và tuân thủ theo pháp luật Việt Nam được áp dụng đối với Thỏa thuận này mà không cần xét đến nguyên tắc xung đột về pháp luật. Người dùng đồng ý rằng tất cả các khiếu nại, sự khác biệt và tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan hoặc có liên quan đến các Trang web/Ứng dụng, các Điều khoản Sử dụng hoặc bất kỳ giao dịch, đăng nhập vào hoặc thông qua Trang web/Ứng dụng này hoặc các giao dịch giữa Người dùng và UP Inns sẽ được xét xử độc quyền của các tòa án tại TP.HCM, Việt Nam và Người dùng tham gia và chấp nhận quyền tài pháp của tòa án này.

Bất cứ thất bại, trì hoãn hoặc không thực hiện trên một phần của UP Inns trong việc: (i) thực hiện bất kỳ quyền, quyền hạn và đặc quyền theo Thỏa ước này; hoặc (ii) thực thi các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ không phải là một sự từ bỏ chúng, và cũng không phải là thực thi một phần bởi UP Inns về bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc đặc quyền cản trở việc thực hiện hoặc thi hành trong tương lai.

Các Bên theo đây đồng ý rằng mỗi bên trong các quy định của Thỏa thuận này sẽ được tách biệt, và việc không thực thi một hoặc nhiều quy định của Thỏa thuận này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào khác hoặc các phần còn lại của Thỏa thuận này.

13. Liên kết bên thứ ba

Trang web/Ứng dụng này có thể, tùy theo quyết định của UP Inns, liên kết đến các trang web thuộc sở hữu và duy trì bởi những người hoặc các chủ thể khác ngoài UP Inns. UP Inns cũng có thể cung cấp các liên kết đến các trang web khác với mục đích cho phép các khách hàng thanh toán cho UP Inns. Bất kỳ liên kết nói trên không cấu thành một sự chứng thực bởi UP Inns về bất kỳ trang web này và được cung cấp chỉ như là một phương tiện. UP Inns không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc liên kết được hiển thị trên các trang web đó. UP Inns là không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các trang web mà UP Inns không sở hữu, quản lý, kiểm soát. UP Inns không thường xuyên xem xét, và không cam kết hoặc đại diện liên quan đến các thành phần được đăng tải, hoặc Dịch vụ hoặc dịch vụ được cung cấp, trên các trang web mà Trang web/Ứng dụng này có thể được liên kết và UP Inns không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thiếu sót đó. UP Inns không chứng thực bất kỳ hoặc tất cả các tài sản, Dịch vụ, và các dịch vụ có sẵn trên các trang web liên kết đó, và UP Inns rõ ràng không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web liên kết, tính chính xác của bất kỳ thông tin chứa trong một trang web liên kết, và chất lượng các Dịch vụ và các dịch vụ được cung cấp tại bất kỳ trang web liên kết nào. Bất kỳ quyết định xem nội dung của bất kỳ trang web liên kết nào chỉ là trách nhiệm của Khách hàng và khách hàng sẽ tự chịu rủi ro này.